Friday, September 21, 2018

Зүрх судасны үндэсний конференци 2018 - 3 дахь өдрийн хурлын хөтөлбөр

Эрхэм хүндэт та бүхэнд "Зүрх судасны үндэсний конференци 2018"-ийн 3 дахь өдрийн хурлын хөтөлбөр буюу ШУГТЭ-ийн хурлын зааланд 09 сарын 23-нд зохион байгуулагдах хурлын хөтөлбөрийг хүргэж байна.

Тус өдрийн хуралдаанаар Европын Зүрхний Нийгэмлэгийн 2018 онд шинэчлэгдсэн эмнэлзүйн удирдамжууд, "Дислипидемийн оношлогоо эмчилгээний заавар", "Артерийн гипертензийн эмнэлзүйн заавар" зэрэг өдөр тутмын практикт чухал ач холбогдолтой сэдвийн хүрээнд илтгэлүүдийг танилцуулах болно.

Түүнчлэн эмнэлзүйн эмч нарын дунд судалгаа, эрдэм шинжилгээний ажил хийх ач холбогдол, арга зүйг эзэмшүүлэх зорилгоор энэ жилээс "Би судлаач болмоор байна" хэмээх шинэ дэд хурлыг зохион байгуулна.

Та бүхнийг 3 дахь өдрийн хуралдаа идэвхитэй хамрагдахыг урьж байна.Thursday, September 20, 2018

Зүрх судасны үндэсний конференци 2018 - Албан ёсны хурлын хөтөлбөр

Эрхэм хүндэт эмч, эмнэлэгийн мэргэжилтэн та бүхэнд "Зүрх судасны үндэсний конференци 2018"-ийн албан ёсны хурлын хөтөлбөрийг хүргэж байна. 

Хурал 2018 оны 09 сарын 21-22-ны өдрүүдэд Holiday Inn зочид буудлын хурлын танхимд, 09 сарын 23-ны өдөр Улсын Гуравдугаар Төв Эмнэлэгийн хурлын танхимд тус тус зохион байгуулагдана.