Monday, July 29, 2019

APSC/JCS 2020 хуралд абстракт, эмнэлзүйн тохиолдол хүлээн авна

2019 оны 05 сарын 22-26-ны өдрүүдэд Филлипин улсын нийслэл Манила хотод зохион байгуулагдсан Ази Номхон Далайн Зүрхний Хурлын нэгдсэн чуулганаар 2020 оны хурлын Япон улсын Киото хотод "Японы цусны эргэлтийн нийгэмлэг"-тэй хамтран зохион байгуулахаар шийдвэрлээд байна.