Thursday, July 30, 2020

APSC JCS 2020

Нийгэмлэгийн эрхэм гишүүдээ

Ази Номхон Далайн Зүрхний Нийгэмлэг нь  Японы "Circulation" нийгэмлэгтэй хамтран 2020 оны 07 сарын 27-оос 2020 оны 08 сарын 01-ний өдрүүдэд APSC JCS 2020 Webinar зохион байгуулж байна. Та бүхэн хаана ч байсан онлайнаар үнэ төлбөргүй тус сургалтанд хамрагдах боломжтой тул энэхүү боломжийг бүү алдаарай.

Тус вебинар чуулганд Ази Номхон Далайн Зүрхний Нийгэмлэгээс гаргасан COVID 19-той холбоотой шинэчлэгдсэн мэдээллүүд болон APSC Leadership цуврал сургалтууд зэрэг олон олон шинэ сонирхолтой сургалтууд болох тул нийгэмлэгийн гишүүд идэвхтэй оролцоорой.