Thursday, July 30, 2020

APSC JCS 2020

Нийгэмлэгийн эрхэм гишүүдээ

Ази Номхон Далайн Зүрхний Нийгэмлэг нь  Японы "Circulation" нийгэмлэгтэй хамтран 2020 оны 07 сарын 27-оос 2020 оны 08 сарын 01-ний өдрүүдэд APSC JCS 2020 Webinar зохион байгуулж байна. Та бүхэн хаана ч байсан онлайнаар үнэ төлбөргүй тус сургалтанд хамрагдах боломжтой тул энэхүү боломжийг бүү алдаарай.

Тус вебинар чуулганд Ази Номхон Далайн Зүрхний Нийгэмлэгээс гаргасан COVID 19-той холбоотой шинэчлэгдсэн мэдээллүүд болон APSC Leadership цуврал сургалтууд зэрэг олон олон шинэ сонирхолтой сургалтууд болох тул нийгэмлэгийн гишүүд идэвхтэй оролцоорой.Sessions

30 July 2020, Thursday

Artificial Intelligence in Cardiology
Date: 30 July 2020, Thursday
Time:  1200 - 1330 Singapore Time / 1300 - 1430 Japan Time / 0400 - 0530 GMT
Click here for more information

APSC Consensus for the use of Ticagrelor in Asia, Rethinking DAPT: Implementing the Latest Evidence in Antiplatelet Regimens to Clinical Practice 
Date: 30 July 2020, Thursday
Time:  1600 - 1730 Singapore Time / 1700 - 1830 Japan Time / 0800 - 0930 GMT
Click here for more information

31 July 2020, Friday

Biomarkers- APSC Consensus & Future Use Case in Diabetes Mellitus and COVID-19
Date: 31 July 2020, Friday
Time:  1200 - 1330 Singapore Time / 1300 - 1430 Japan Time / 0400 - 0530 GMT
Click here for more information

APSC MitraClip Consensus statement
Date: 31 July 2020, Friday
Time:  1600 - 1730 Singapore Time / 1700 - 1830 Japan Time / 0800 - 0930 GMT
Click here for more information

1 August 2020, Saturday

APSC Officiation and Convocation Ceremony
Date: 1 August 2020, Saturday
Time:  1300 - 1430 Singapore Time / 1400 - 1530 Japan Time / 0500 - 0630 GMT
Click here for more information

APSC Leadership Series
Date: 1 August 2020, Saturday
Time:  1430 - 1600 Singapore Time / 1530 - 1700 Japan Time / 0630 - 0800 GMT
Click here for more information

0 comments:

Post a Comment