Thursday, August 26, 2021

ESC Asia 2021 with APSC & AFC


Европын зүрхний нийгэмлэгээс Ази-Номхон далайн зүрхний нийгэмлэгтэй хамтран зохион байгуулах "Европын зүрхний нийгэмлэг - Азид" хурал 2021 оны 12 сарын 2-оос 4-ний өдрүүдэд цахим хэлбэрээр зохион байгуулагдах гэж байгаа тул нийгэмлэгийн гишүүд та бүхэн идэвхтэй оролцоорой.
 

Register for ESC Asia 2021

Тус хурал нь Европ болон Азийн зүрх судасны нийгэмлэгүүдийн хамтын ажиллагааны чухал бүрэлдэхүүн хэсэг бөгөөд Европ болон Азийн зүрх судасны нарийн мэргэжилтнүүд оролцож 2021 оны ESC Congress 2021 хурлын хүрээнд хэлцэгдсэн голлох судалгааны үр дүн, эмнэлзүйн удирдамжийг Ази-Номхон далайн бүс нутагт хэрхэн хэрэгжүүлж болох талаар зохион байгуулагдах болно. 

Мөн ESC Asia 2021 with APSC & AFC хуралд абстракт, эмнэлзүйн тохиолдол хүлээн авах хугацаа 2021 оны 9 сарын 6 хүртэл сунгагдсан тул та  бүхэн дараах холбоосоор дамжин илгээнэ үү. 

Abstracts and Clinical Cases
0 comments:

Post a Comment